Emekli Maaşına Yapılan Haczin Kaldırılması Dilekçesi Örneği

Emekli Maaşına Yapılan Haczin Kaldırılması Dilekçesi Örneği

dilekce-ornegiÇalışanların herhangi bir kuruma borcu olduğu takdirde açılan dava sonucunda maaşına haciz konuluyor. Kişinin özel sektörde ya da devlette çalışması arasında bir fark gözetilmeden her iki çalışanın da maaşına haciz konulabilir. Borçlunun düzenli bir işi ve maaşı varsa maaşının ¼ oranı hacze konu edilebilir. Maaşından her ay bu oran kesilerek borcu tahsil edilebilir. Ancak SGK- Bağ- Kur emekli maaşlarına haciz konması için borçlunun rızası olması gerekmektedir. Emekli kişinin emeklilik maaşı Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları haricinde haczedilememektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu sadece kendi alacaklarına ve nafaka için emekli maaşına haciz koyabilir. 

İcra daireleri bankalara yazı göndererek, borçlu emeklinin izni olmadan emekli maaşına haciz konmayacağını belirtmiştir. Borçlu emeklinin izni olmadan maaş haczi suç oluşmaktadır. Emekli kişi bu durumda icrayı koyanlar hakkında şikayette bulunabilir.

Memur emeklileri için aynı durum geçerli değildir. Memur emeklileri mevzuatında emekli maaşlarının haciz edilemeyeceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bundan dolayı memur emeklilerin maaşlarına haciz konulabilmektedir.

İşçi emeklilerinin maaşındaki haczi kaldırabilmesi için İcra Müdürlüğü’nün bağlı olduğu İcra Hukuk Mahkemesi’ne şikayet davası dilekçesi vermesi gerekmektedir. Alınacak karar ile haczi kaldırabilir. Herhangi bir nedenle emekli maaşına konulan haczin kaldırılması için kuruma dilekçe ile başvurarak itiraz edilmelidir.

Önemli Not: SSK ve Bağkur Emekli maaşları yasa hükmü gereği haciz edilemez. Haciz işlemini uygulayan “İCRA MÜDÜRÜ” hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Emekli Maaşına Yapılan Haczin Kaldırılması için dilekçe nasıl yazılır? 

T.C.

………….. (    ) İCRA HUKUK HAKİMLİĞİNE

 

Dosya No : ………. / …….

 

İTİRAZ EDEN

DAVACI(BORÇLU)        :

ADRESİ                              :

 

KARŞI TARAF

ALACAKLI                       :

VEKİLİ                              :

ADRESİ                              :

 

KONU                                 :5510 Sayılı SGK Kanunu 93.Maddesi hükmü gereğince,

1-)Emeklimaaşımdaki haczin durdurulmasını,

2-) Şimdiye kadar yapılmışolan kesintilerin tarafıma geri iade edilmesine, karar verilmesine dair talebimizden ibarettir.

 

İZAHAT                             : 1-)Alacaklı ………. bankası vekili tarafından ……. Kurumundan aldığım emeklimaaşıma haciz konmuştur.

2-)Alacaklı ……… Bankanın şimdiye kadar emekli maaşımdan yaptığı kesintilerile …………………………………………….  TL. kesinti tahakkuk etmiştir.

3-)SSK ve BAĞKURdan emekli olan kişilerin emekli maaşlarına 5510 sayılı SGK kanunu 93. Maddesive 5838 sayılı kanunun ilgili maddesi hükmünce haciz konulamaz.

4-)İcra müdürlüğününe ……….. tarihinde yaptığım müracaatıma rağmen maaşımdanhaczin kaldırılmadığı ve kesintilerin halen devam ettiğinden bahisle iş budilekçeyi yeniden mahkemenize ze verme zarureti doğmuştur.

HUKUKİSEBEPLER      :5510 Sayılı yasanın 93 md. si ve 5838 Sayılı yasanın ilgili maddesi ileve sair    mevzuat.

SÜBUT SEBEPLERİ       : İcra dosyası, dilekçe ve ispata yarar her türlüdelil.

NETİCE-İTALEP          :Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü ;

1-) Emekli maaşımdaki haczindurdurulmasına/iptaline,

2-) Emekli maaşımdan şimdiyekadar yapılmış olan tüm kesintilerin toplamına, mevduat hesaplarına uygulananyasal en yüksek değişken faizin eklenerek toplamının tarafıma iade edilmesine,

3-) Tüm yargılamagiderlerinin davalıdan tahmiline,

Karar verilmesini saygılarımla arz ve talepederim. … / .. / 201..

 

İTİRAZ EDEN DAVACI

(BORÇLU)

(Adı, Soyadı ve İmza)

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Güncel Konular