İşkur

İşkur AnaSayfa Eleman Alımları

2012 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Alımı Başvuru

2012 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Alımı Başvuru

2012 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Alımı Başvuru

,Başvuru yapabilmek için; Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,iletişim, işletme, iktisadî ve idarî bilimler,eğitim, mesleki eğitim, teknik eğitim, eğitim bilimleri, fen edebiyat, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okulların sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümlerinden mezun olunmalı…İlanın detayları ise Şöyle..

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5′inci dereceli kadrolara 100 idare memurluğu öğrencisi alınacaktır.

2) Başvurular 30.03.2012 tarihinde başlayıp 05.04.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar Dr. Besim Ömer Caddesi No:61 Keçiören/ANKARA adresinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğüne veya ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3) Sözlü sınav ve mülakata, 2010 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen kadro sayısının 5 katı (500) idare memurluğu öğrenci adayı çağrılacaktır.

4) Adaylardan başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

a) Ek-1 Başvuru Formu,

b) Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair beyan,

c) Öğrenim belgesinin fotokopisi,

d) Merkezî sınav sonuç belgesinin fotokopisi,

e) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

5) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29′uncu maddesi gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanununun 53′üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 05.04.2012 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak (10.07.1980 ve sonrası doğumlu olanlar),

e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f) Görevini devamlı yapmasına sağlık yönünden engeli bulunmamak,

g) Merkezi sınavda en az 70 puan almış olmak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

ı) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletişim, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim, mesleki eğitim, teknik eğitim, eğitim bilimleri, fen edebiyat, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okulların sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak,

6) Sözlü sınav ve mülakat 18.04.2012 Çarşamba günü saat 09:00′da, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğünde başlayacaktır. Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri ve mülakata girecekleri tarih Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.cte.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.

1 Yorum

  1. erhan sevinç24 Nisan 2012 at 13:09Yanıtla

    7 yıldır özel güvenlik işini yapmaktayım.bursa doğumluyum.sizlerle çalışmak isterim.cep:05305606535 lise mezunuyum.

Yorum yapın!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Kategoriler

Content Protection by DMCA.com

Bu İçeriği Paylaş, Herkes Faydalansın!