İşkur

İşkur AnaSayfa Eğitim

2012 – 2013 Lise Okul Kayıtları Ne Zaman Yapılacak ?

,2012 – 2013 Lise Okul Kayıtları Ne Zaman Yapılacak ?

2012 – 2013 Lise Okul Kayıtları Ne Zaman Yapılacak ?

2012 – 2013 Lise Okul Kayıtları Ne Zaman Yapılacak ?

lise kayıt tarihleri 2012 2013, lise kayıtları ne zaman başlayacak

Sınavsız öğrenci alan liselere kayıtlar 1 ile 26 Ağustos 2012 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Eski Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU yayınladığı genelgede şöyle dedi:

2012-2013 eğitim-öğretim yılında sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının 9′uncu sınıflarına yeni öğrenci kayıtları, e-kayıt sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Düz Lise Kayıtları Ne Zaman Başlıyor ve Bitiyor 2012, Düz Lise Son Kayıt Tarihleri 2012,Düz Liseye Kayıtta Ücret Bağış Verilecekmi Zorunlu mu 2012 2013

Not: 2012 2013 Eğitim Öğretim yılı itibariyle 12 yıllık zorunlu eğitime geçildiğinden bu yıl 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin liselere kayıtları zorunlu olarak yapılacak.

Bu uygulama ile; ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi, okul kayıt bölgesinin ve öğrenci kontenjan tespitlerinin daha sağlıklı yapılması, veli ve öğrencilerin kendi semtlerindeki okulları sahiplenmesi, ulaşımda zaman tasarrufunun sağlanması, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere daha fazla zaman ayrılabilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere; öğrencilerin, velilerinin ikamet adreslerine en yakın genel liseler, meslek liseleri, çok programlı liseler veya meslekî ve teknik eğitim merkezlerine yerleştirilmesi esas

alınmıştır.

Bu itibarla; sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının 9′uncu sınıflarına 2011-2012 eğitim-öğretim yılında yapılacak yeni kayıt işlemleri, aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

1-     Elektronik ortamda yapılacak e-kayıt başvurulan konusunda; il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri, veli ve öğrenciler; Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan “e-kayıt modülü” üzerinden bilgi giriş işlemlerini, kayıt-kabul şartlarını, program/alan/dal tanıtımlarını takip edebileceklerdir.

2-     İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında “Öğrenci Yerleştirme Komisyonları” kurulacaktır.

3-    Uygulama, tüm il merkezleri ile Genelge kapsamında kayıt yapılacak birden fazla ortaöğretim kurumunun bulunduğu ilçelerde yapılacaktır.

4-    e-kayıttan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında; ilçe millî eğitim şube müdürleri ve ortaöğretim kurumu müdürleri ile bilgilendirme toplantıları yapılarak, başvuru ve kayıtlarda uygulanacak esaslar açıklanacaktır.

5-    İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, her türlü basın yayın organları aracılığıyla ilgili Genel Müdürlüklerin web sayfalarındaki bilgilerden de yararlanarak sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında uygulanan program/alan/dallar ile e-kayıtın tanıtımını sağlayarak kamuoyunu bilgilendireceklerdir. Ayrıca okul tanıtım bilgileri il/ilçe ve okulların web sayfalarında yayımlanacak ve okullarda velilerin görebilecekleri yerlerde ilan edilecektir.

6-    Öğrenci Yerleştirme Komisyonları, okulların kayıt bölgeleri ile öğrenci kontenjanlarını, ilgili okul müdürleri ile koordineli olarak belirleyerek ortaöğretim kurumu müdürlüklerine duyurusunu yapacaklardır.

7-    Kontenjan belirlemesi yapılırken, sınıf mevcutları imkânlar dâhilinde 40′ı aşmayacak şekilde planlanacaktır.

8-         Okullar, http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden, komisyonca belirlenen kontenjanlarını programa kaydedeceklerdir.

9-   Aday kayıtları; genel lise ve meslek lisesi müdürlüklerince 01-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Aday kaydı yapılırken;

a)    Okul müdürlükleri, kendilerine başvuran öğrencilerin kimlik, diploma notları ve adres bilgilerini e-Okul sisteminden (http://e-okul.meb.gov.tr), T.C. Kimlik Numarası ve İlköğretim öğrenci numarası ile girerek sorgulayıp, kontrol edeceklerdir.

b)    Genel liselere aday kayıt işlemleri genel lise müdürlüklerince, meslek lisesi aday kayıt işlemleri meslek lisesi müdürlüklerince yapılacaktır.

c)      Genel liselere aday kayıtlarında bölge ve ikametgah adresi esas alınacaktır. Genel liseye kayıt olacak adayın ikameti, Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca belirlenmiş olan okulun bölgesi sınırları içerisinde ise kaydı yapılacaktır.

d)   Meslek liselerine kayıtlarda bölge sınırlaması olmaksızın 10 adet okul tercihi yapılacaktır.

e)   Adaylar hem genel liseye hem meslek lisesine kayıt yaptıramayacaklardır.

10-      Aday başvurularının, belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda;

a)    Meslek liselerine yerleştirme işlemleri, ilköğretim diploma puanı, eşitlik halinde tercih önceliği, yine de eşitlik halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilmek suretiyle yapılacaktır.

b)     Genel liselere yerleştirme işlemleri, ilköğretim diploma puanı ve yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilmek suretiyle aday kaydı yapılacak, kontenjan fazlası olan diğer öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca öğrencinin ikametine en yakın diğer genel liselere dengeli bir biçimde dağıtılarak gerçekleştirilecektir.

c)    (a) ve (b) şıklarında belirtilen hususların uygulanmasından sonra da herhangi bir okula yerleştirilemeyen öğrenciler, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönlendirilerek gerektiğinde bu okullarda ikili öğretim yapılacaktır.

11-      İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme Komisyonları, internet sayfalarında okul müdürlüklerinin ve velilerin bilgi almak üzere ulaşabilecekleri kişileri ve irtibat telefonlarını ilan edeceklerdir.

5-      Aday kayıtları tamamlandıktan sonra okullar ve Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca gerekli kontroller yapılarak, kayıt listeleri komisyonlarca onaylanacak ve en geç 05 Eylül 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

12-         İlan edilen listelere göre kesin kayıt işlemleri için gerekli evrak, ilgili okul müdürlüklerince 06-16 Eylül 2011 tarihleri arasında kabul edilerek, kesin kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

13-       “2011 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı” esasları ile yatılı ilköğretim bölge okulu mezunlarından söz konusu ortaöğretim kurumlarını yatılı olarak kazanan/yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarında e-kayıt başvurusu şartı aranmayacaktır.

14-     Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca; sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici, öğretmen ve diğer personelin çocuklarının yeni kayıtları, istemeleri hâlinde ikamet adreslerine bakılmaksızın görevli oldukları okullara yapılacaktır.

15-     Kontenjan açığı bulunması halinde; öğrencisini, kardeşinin öğrenim gördüğü veya anne- babanın çalıştığı işyerinin bulunduğu alanın dahil olduğu okula kayıt yaptırmak isteyen veli talepleri de Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca değerlendirilecektir.

Terör saldırıları sonucu şehit olan ya da malul duruma düşen öğretmenlerimizin çocukları, şehit, malul ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin durumlarını belgelendirmeleri ve istemeleri halinde, istedikleri genel veya meslek liselerine kayıtları yapılacaktır.

Mazeretleri nedeniyle, 01-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında aday kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından, yeni öğretim yılı başlamadan valiliklerce belirlenecek bir takvim çerçevesinde, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca genel liselere veya meslek liselerine kayıt ve yerleştirme işlemleri sürdürülecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni kamu yönetimi anlayışı gereğince hazırlanan Bakanlığımızın 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nda yer alan “3.6″ nolu “Eğitimde kademeler arası geçişteki kayıpları en aza indirmek için ilköğretimden ortaöğretime geçişte %85 olan ülke oranını 2014 yılı sonuna kadar %95′in üzerine çıkarmak” ve “4.1″ nolu “Ortaöğretim içerisinde mesleki teknik eğitimin okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar en az %50′ye çıkarmak” stratejik hedefleri ile Bakanlığımız Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde duyurusu yapılan “Özellikle Ortaöğretimde Kız Çocuklarının Okullaşması” konulu 16.06.2010 tarihli ve 2010/38 nolu Genelge doğrultusunda, ilköğretimden mezun olan çocuklarımızın ortaöğretime kazandırılması hususuna önem verilecektir.

 

Etiketler: , , , ,


30 Yorum

 1. ilknur28 Ağustos 2012 at 09:35Yanıtla

  arkadaşlar kayıtlar ne zaman bitiyor lütfen biri söylesin

 2. sera yılmaz23 Ağustos 2012 at 18:12Yanıtla

  meslek lisesi kayıtları ne zaman başlayacak ?

 3. ayse22 Ağustos 2012 at 18:42Yanıtla

  peki düz liselere son kayıt ne zaman

  • arif344423 Ağustos 2012 at 22:23Yanıtla

   17 Ağustos 2012
   Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

   27-31 Ağustos 2012 (Saat: 17.00’ye kadar)
   Yerleştirme Sonuçlarına Göre Asıl Olarak Kazanan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

   03 Eylül 2012 Saat 08:00
   14 Eylül 2012 Saat 17:00
   Boş Kontenjanlara Yedek Listede Yer Alan Öğrencilerden Kayıt Hakkı Kazananların İlanı ve Kayıt İşlemleri

    Yedek kayıt döneminde, boşalan kontenjanlar için yedek listede yer alan sıradaki öğrenciye kayıt hakkı verilmesi işlemi, 12 Eylül 2012 saat 17:00’ye kadar sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

    12 Eylül 2012 saat 17:00 itibariyle kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları 14 Eylül 2012 saat 17:00’a kadar devam edecektir.

    Yedek listede yer alan öğrencilerden kayıt hakkı kazananlar http://oges.meb.gov.tr internet sayfalarından kayıt durumlarını takip edebileceklerdir.

   17 Eylül 2012: Okulların Açılması

  • merve23 Ağustos 2012 at 16:51Yanıtla

   lise kayıtları ne zman başşlıyor ve bitiyor ??

 4. berat21 Ağustos 2012 at 08:48Yanıtla

  peki benim bi sorum var ben istediğim liseyi tutturdum ama o liseye gidip de kendimi kayıt ettirmem lazım bu kayıtlar ne zaman olucak?

 5. Ela19 Ağustos 2012 at 22:43Yanıtla

  Beni ailem imam hatibe vermek istiyo ama ben düze gitmek istıyorum.sizce gitmelimiyimg

  • harun14 Temmuz 2013 at 23:31Yanıtla

   ben ce ima hatip e git bende oraya gitcem

 6. Ceren19 Ağustos 2012 at 22:37Yanıtla

  Benim puanim 500 biliyormusunuz.cok mutluyuw.insallah tv cıkarım

 7. cansu17 Ağustos 2012 at 14:46Yanıtla

  benim sonuçumda hiçbrşey çıkmadı ne zaman gidip kendim kayıt yaptırcam ?????

  • isim YAKUP18 Ağustos 2012 at 11:53Yanıtla

   18-30ARASI KAYIT YAPARSIN

 8. bedirhan11 Ağustos 2012 at 11:46Yanıtla

  arkadaşlar sadece puana bakılarak yapılan bir işlem değil bu bizim puanımıza yakın kac bın ınsan var turkıyede ben ortalamam 490 anca yuzdelık dılımıne gıremedıgım bır okula gıremıyorum sonuc olarak aldıgınız puan turkıye ıcınde ınsanlar ıcınde kac bınlık yuzdede ıse sız o yuzde araasında kalan okullara gırebılırsınız

 9. ayhan09 Ağustos 2012 at 21:24Yanıtla

  işallah güzel bir liseye giderim

 10. ömer06 Ağustos 2012 at 13:33Yanıtla

  ben 260aldım hangi liselere gide bilirim. düz liselere gide bilir miyim.

  • deniz17 Ağustos 2012 at 16:53Yanıtla

   SENİ düze BİLE aLmazLarrrrr hahahahhhhhhhhaaaaaaaaaa

   • burak27 Ağustos 2012 at 17:17Yanıtla

    ne gülünla züppe bende 255 aldım

 11. hemet sami erçik04 Ağustos 2012 at 13:27Yanıtla

  bilgi için teşekkürler

 12. gamze03 Ağustos 2012 at 13:37Yanıtla

  evet tabikine düşünüyorum bu benimhayatım çünkü

 13. yaralinin ahı tutacak sizi03 Ağustos 2012 at 09:53Yanıtla

  DENETLEYİN DENETLEYİN, SIKI DENETLEYİN Kİ UYUYANLAR OKUYUP UYANMASIN DA FOYANIZ ORTAYA ÇIKMASIN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………!!!!

 14. yaralinin ahı tutacak sizi03 Ağustos 2012 at 09:49Yanıtla

  Ben bir öğrenci velisiyim , bu sene çıkarmış olduğunuz bu berbat ve art niyeti aleni sistem sayesinde çocuklarımızı ve toplumumuzu iyiden iyiye cehaletin kucağına attığınızın bal gibi ( terbiyem müsade etse balın yerinde neyin olması gerektiğini anlayacak kapasiteniz vardır umarım ) farkındasınız . yok bölge sınırı yok kıytırık okullara bile taban puan yok anadolu lisesi yapma yok teknik lise yapma gibi dalaveralarla bu milletyi ateşin içine attınız ya, aceba hiç düşünüyormusunuz öbür tarafta sizi bekleyeni…162 puanla açıkta kalıyorsa bir öğrenci, 150 , 100, 50 gibi puan alanlar ne olacak ? ha amaç belli düze gidemez kontenjan, yetmez bölge tutmaz, mesleği tavban tutmaz biz de bunları örümcek beyinliler ordusuna katılmak üzere imam hatiplere toplarız diyorsunuz….ben de bir veli olarak diyorum ki ALLAH BİR DEĞİL BİN TÜRLÜ CEZANIZI VERİR İNŞALLAH TA BU YAPTIKLARINIZIN HESABINI RABBİM İKİ TARAFTA DA ÇIKARIR HER BİRİNİZDEN AYRI AYRI VE KAT BE KAT….

  • Yavuz Selim Yaylacı17 Ağustos 2012 at 15:22Yanıtla

   Düşüncelerinize kesinlikle katılmıyorum. 162 puan yapan çocuğunuz eminim ki okul ortamından dolayı bu kadar düşük yapmıştır. Hiç kimsenin öğrencileri imam hatipe mahkum etme gibi bir amacı yoktur. Benim puanım 426 ve ben de imam hatip lisesine istiyerek gidiyorum. Allaha şükürler olsun ki bu devlet bize inancımızdan ayrılmıyarak dini bilgilerin yanında pozitif bilgileri de alabileceğimiz okulları önümüze sunuyor. Çocuğunuz biz imam hatipler gibi imamhatipi tercih ederse emin olun ortamı düzeleceğinden daha da başarılı olucaktır. Selametle…

 15. kübra03 Ağustos 2012 at 04:58Yanıtla

  ön kayıt nedir

 16. kübra03 Ağustos 2012 at 03:49Yanıtla

  ben şehit binbaşıya gitecem ve diploama puanı ile 15 agustosta başvuracam bn tercihi yapamıyorum çünkü puanım düşük yanı diploma puanı ile şehit binbaşıya gidebilirimiyim ?

 17. defne02 Ağustos 2012 at 10:30Yanıtla

  ön kyıt 15 agstsda başlıyor

 18. suskun yaralı29 Temmuz 2012 at 21:25Yanıtla

  ne zaman lise kayıtları başlıyor….

  • abdullah01 Ağustos 2012 at 22:49Yanıtla

   aynenn

 19. özge17 Temmuz 2012 at 14:50Yanıtla

  peki istedigmiz liseye gidebilecekmiyiz?

  • gamze03 Ağustos 2012 at 13:34Yanıtla

   gerçekten puanım yeterse gitmeyi düşünüyorum.

  • aslı18 Temmuz 2012 at 11:50Yanıtla

   puanın yetiyosa gidebilirsin cnm

   • özLem27 Temmuz 2012 at 18:35Yanıtla

    puanı yetmese bile bazı liseler diplomaya bile bakarak alıyor düz liseyede gidebilir anadoluya gidemezse

Yorum yapın!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Kategoriler

Content Protection by DMCA.com

Bu İçeriği Paylaş, Herkes Faydalansın!