İşkur

İşkur AnaSayfa Genel

2012 Erken Emeklilik Yasası Ne Oldu

2012 Erken Emeklilik Yasası Ne Oldu

2012 Erken Emeklilik Yasası Ne Oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni yayınladığı tebliğ ve genelge ile bütün SSK’lı (4a) kadınlara doğum borçlanmasının önünü açtı. Çalışmaya başlamadan önce doğum yapmış anneler de bu haklardan yararlanabilecek.

2011 Meclise Yeni Yasa Teklifi Verildi

Yaşa Takılanlara Emeklilik Hakkı İçin Yasa Teklifi Verildi Tıkla

Erken emeklilik yasa tasarısı 2011

Kadınlara 4 yıl erken emeklilik ile ilgili olarak doğum borçlanmasından bütün annelerin yararlanabileceğini, bu konuda işçi, esnaf, memur, çiftçi, ev hanımı ayrımı yapılamayacağını, iki çocuk için 4 yıla kadar yapılacak borçlanmayla kadınların erken emekli olabilecekleri konuşuluyordu. Bugün’ün haberine göre, SGK, bugünlerde yayınladığı tebliğ ve genelge bütün kadınlara doğum borçlanmasının önünü açtı.

Erken emeklilik yasa tasarısı 2011 Kadınlara Erken Emeklilik Yasa Tasarısı 2011

5 milyon kadına umut ışığı!

Doğum borçlanmasıyla ilgili olarak bugünlerde çok önemli bir gelişme yaşandı. Ancak buna değinmeden önce, mevcut mevzuata

göre doğum borçlanmasında aranan şartları hatırlatmış olalım. Bayanlar;

· En fazla iki doğum için,

· Her doğumdan sonraki iki yıllık sürenin tamamını veya bir kısmını,

· Doğumdan sonra çalışmamış veya prim ödememiş ve

· Doğumdan önce SSK’lı olarak çalışmış olmak şartıyla borçlanabiliyorlar.

Bu saydığımız şartlardan sonuncusu yani ‘doğumdan önce SSK’lı olarak çalışmış olmak’ şartı, yaklaşık 5 milyon kadının borçlanma yapmasını engelliyor. Zira bu şart aranmasa, pek çok SSK’lı kadının yanı sıra Bağ-Kur’lu ve hatta memur bayanlardan da borçlanma yapacaklar vardı. İşte yukarıda bahsettiğimiz gelişme, tam da bu konuda yaşandı.

İzmir 6. İş Mahkemesi direndi!

Bayan okurlarımızı daha fazla sabırsızlandırmadan hemen anlatalım. Sigorta başlangıcından önce doğum yaptığı için borçlanma talebi reddedilen bir bayan okurumuz, İzmir 6. İş Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, davacı bayanı haklı, SGK’yı haksız buldu ve borçlanma talebinin kabul edilmesine karar verdi. Bunun üzerine SGK, davayı temyize götürdü. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yaptığı temyiz incelemesi neticesinde 20 Nisan 2010 tarihli kararıyla SGK’yı haklı bularak 6. İş Mahkemesi’nin kararını bozdu. Ancak geçtiğimiz günlerde, söz konusu mahkemenin hakimi, kararının arkasında durarak temyiz kararına karşıdirenme kararı verdi. Bunun sonucu olarak dava dosyası, önümüzdeki günlerde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na gelecek. Yani doğum borçlanması konusu, hukuken en üst karar merciinde karara bağlanmış olacak.

Bundan sonra ne olacak?

http://www.cabadak.com/wp-content/uploads/calısan-kadin-working-women.jpgHukuk Genel Kurulu’nda sigorta başlangıcından önceki doğumların da borçlanılabileceği yönünde karar verilirse, yaklaşık beş milyon kadın için dört yıla kadar erken emekliliğin yolu açılmış olacak. Bu yönde bir karar çıkarsa SGK, mevcut genelge ve yönetmeliği karar doğrultusunda değiştirebilir. Böylece diğer bayanların yargı yoluna gitmesine gerek kalmaz. Ancak SGK, karara uygun mevzuat değişikliği yapmazsa, her bir bayanın ayrı ayrı dava açması gerekir.

Öte yandan Hukuk Genel Kurulu, mevcut SGK uygulamasını hukuka uygun da bulabilir. Yani doğumdan önce SSK’lı çalışmak gerektiğine hükmedebilir. Bu durumda beş milyon bayan için artık yargı yolu kapanır ve tartışmalar da sona erer. Böyle bir karardan sonra 5 milyon kadının derdini ancak yasa değişikliği çözebilir.

Biz konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Umarız bayanların beklentisi doğrultusunda karar çıkar ve ilk müjdeyi yine biz veririz.

Prim affında borçlanma olacak mı?

Soru: Annem 3 Şubat 1961 doğumlu. 20 Ekim 1981′de sigortalı oldu. 1999′a kadar çalıştı. Eylül 2005′e kadar isteğe bağlı yatırdı. Bu tarihten Aralık 2006′ya kadar tekrar çalıştı. Toplam 3510 günü var ancak arada boşluklar da var. Yakında çıkacak olan prim affıyla annem geriye dönük ödeme yapabilir mi? Y. Yeşim Deveci

Cevap: Değerli okurum, öncelikle yakında çıkacak olan düzenleme, bir af değil borç yapılandırmasıdır. İkisinin arasında ciddi fark var. Söz konusu düzenleme içerisinde geriye dönük prim ödeme (hizmet satın alma) imkânı olmayacak. En azından şuana kadar böyle bir ihtimal zikredilmedi. Anneniz 23 Mayıs 2011 tarihine kadar 3600 günü tamamlarsa 58 yaşını dolduracağı 2019 yılında yaştan emekli olur.

Sadettin ORHAN Bugün

KADINLARIN DOĞUM BORÇLANMA SÜRELERİNE AİT YASAL HAKLARIN BİR BÖLÜMÜ GENELGE İLE KALDIRILMIŞTIR.

KADINLARIN DOĞUM BORÇLANMA SÜRELERİNE AİT YASAL GİRİŞ

Tamamı Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı olan kadınların DoğumBorçlanması yapabilecekleri süreler vardır. Kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren özellikle uygulama şekli tartışılan ve birçok kadın sigortalı tarafından dava konusu yapılan Doğum Borçlanmasındaki gelinen son durumve bunun sonucunda 4 yıla kadar erken emekli olma hakkı bulunan kadın sigortalıların ve hak sahiplerinin borçlanabilecekleri doğum borçlanma süreleri, bu yazımızın konusu olacaktır.

II- KADINLAR DÖRT YILA KADARA DOĞUM BORÇLANMASI YAPILABİLECEKTİR:

1 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanan ve 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile buna ilişkin olan önceki tebliğ yürürlükten kaldırılmış ve hizmet borçlanmaları ile ilgili yeni bazı düzenlemeler getirilmiştir. 5510 sayılı Kanunun 41. maddesi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve söz konusu tebliğe göre, kadın sigortalıların ve hak sahiplerinin gerek çalışmadıkları için sigortalı olmadan önce (tıpkı erkeklerin askerlik borçlanmasında olduğu gibi) ve gerekse sigortalı olduktan sonra yaptıkları iki doğuma kadar olan süreyi borçlanmak suretiyle sigortalılık hizmetlerine ilave edilmesini talep edebilecekleri hükme bağlanmıştır.

III- DOĞUM BORÇLANMASI KAPSAMINDA OLAN SÜRELER:

Doğum borçlanmasıyla ilgili uygulamayı, 5510 sayılı kanun ve buna ilişkin olan tebliğ hükmüne göre ve SGK’nın çıkarmış olduğu 2010/106 sayılı Genelgeye göre olmak üzere iki ayrı cepheden değerlendirmekte yarar var. Şöyle ki;

A- 5510 sayılı Kanunla düzenlenmiş olan doğum borçlanmasına, önce Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve daha sonra çıkarılan tebliğ ile kamuoyunda uzun süre tartışma yaratan bazı konulara açıklık getirilmiştir. Buna göre;

Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreler, doğum borçlanması kapsamındadır.

Sigortalılar veya bunların hak sahipleri isterlerse bu doğum sürelerinin tamamını veya bir kısmını borçlanarak sigortalık hizmetlerine ilave ettirebilir ve erken emekli olabilirler.

Yapılan Düzenlemelere Göre Doğum Borçlanmasının Temel Şartları Şunlardır:

1- Doğum yapmış kadının çocuğunun sağ doğmuş olası ve yaşaması,

2- Doğumdan sonraki iki yıllık sürenin tamamında veya bir kısmında hizmet akdine

istinaden işyerinde çalışmaması ve bu sürelerde adına sigorta priminin ödenmemiş olması,

3- Her doğum için iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanma talebinde bulunulması,

4- Kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihindeki prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden Kurum tarafından hesaplanacak borcun, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi, Gerekir.

Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde borcun tamamının veya bir kısmının ödenmesi halinde ödenen miktara karşılık gelen süre, sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar geçerli sayılmaz. Geçerli sayılmayan borçlanmalar için ayrıca yeni bir başvuruda bulunulması gerekir.

Doğum veya Analık İzni Sürelerinin Prim Tutarının Hesaplanması:

Sigortalının veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre pirime esas alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere kendileri tarafından belirleneceği bir günlük kazancın %32’si oranında hesaplanacak olan tutardır. Bu oran, bugün için prime esas kazancın alt sınırı olan 760,50 TL.nin belirlenmesi halinde, bir aylık borçlanma karşılığı 243,36 Tl., bir yıllık borçlanma karşılığı ise 2.920,32 Tl. prim ödenmesi gerekecektir.

( SPEK aylık alt sınır: 760.50 x % 32= 243,36 bir ay x 12 ay = 2.920,32 Tl.)

Her ne kadar SGK’nın halen yürürlükte bulunan 2008/111 sayılı genelgesinde, “Doğumun çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde gerçekleşmesi ve sigortalı kadının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi gerekir” denmiş ise de, 5510 sayılı Kanunda, yönetmelikte ve yeni çıkan tebliğde böyle bir şart öngörülmemiş, 2010/106 sayılı Genelge ile de bu şart kaldırılmıştır.

İç genelgelerin kanunlara, yönetmelik ve tebliğlere aykırı olamayacağı, iç hukukumuzun ve evrensel hukukun en temel ilkesidir. İç hukukumuzda da benimsenen ve geçerli olan bu temel hukuk ilkesi nedeniyle, genelge hükümleri değil, 5510 sayılı Kanun, yönetmelik ve tebliğ hükümleri geçerli olmalıdır. Aksi uygulamalar, kanuna aykırı ve hukukun ihlali olmaktadır. 2010/106 sayılı Genelge bu ihlalin tipik örneğidir. Genelge ile sigortalılık tescil tarihi öncesi doğumlar nedeniyle borçlanma imkanı kaldırılarak Kanun ve tebliğe aykırı bir uygulama getirilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) bendine göre kadın sigortalıların doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerinin borçlandırılmasında sigortalının doğumdan önce 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tescil edilmiş olması ve adına kısa yada uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması yeterli sayılacaktır.Doğumun çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde gerçekleşmesi şartı aranmayacaktır. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak sonuçlandırılacaktır.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmayacak, doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlandırılacaktır. İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanabilecektir.

B-Genelgeyle Doğum Borçlanması İle 4 Yıla Kadar Erken Emeklilik Hakkı İle

Doğum Öncesi Sigortalı Olmayan Kadınların Borçlanma Hakları Kaldırılmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


16 Yorum

 1. murat26 Temmuz 2014 at 21:50Yanıtla

  ” Annem 1971 doğumlu 02/08/1989 Tarihinde işe giriş yaptı.31/07/2001 Tarihinde işten ayrıldı.24/12/2001 Tarihinde dağum yaptı. 01/03/2012 Tarihinde tekrar işe girdi hala çalışıyor çocuktan yararlanabilirmiyim???

 2. Yaşar özdemir09 Mayıs 2013 at 12:45Yanıtla

  Rica etsem ben işin içinden çıkamadım sizler yardımcı olurmusunuz ne zaman emekli olurum konusunda
  sigorta girişim 1.5.1987 yaşım 51 pirim günüm 3500 teşekkür ederim saygılar

 3. Yaşar özdemir09 Mayıs 2013 at 12:42Yanıtla

  Bende 51 yaşında bir anne olarak gündemde olan sgk haklarının en azından emekliliğe az zamanı kalmış bende dahil annelere bir hak tanınması taraftarıyım buna istinaden çalışmış olduğum süre içersinde ki 25 yıllık bir çalışma hayatım var sigorta pirim gün eksiğimden dolayı emekli olamıyorum yaşımı ve yılımı doldurmama rağmen ki buda bizleri çalıştırıp pirimimizi ödemeyip yada sigortasız çalıştıranların kabahai olmasına rağmen şimdi ben bir anne olarak yetkililer sesleniyorum çalışmak istiyorum yaşlısın emekli olmak istiyorum gençsin bu durum çok yıpratıcı ve işsizim bana bunun içinden nasıl çıkılır rica etsem bu yazımı hangi saygıdeğer yetkilimiz okursa ki emin değilim bana bir akıl versin !! SAYGILAR..

 4. Ayşe Çakır10 Nisan 2013 at 15:20Yanıtla

  Erkeklerin askerlik borçlanmasında nasıl sigortalılık tarihi aranmıyorsa kadınların doğum borçlanmasında da sigortalılık tarihi aranmamalıdır.Bu eşitlik ilkesine aykırıdır.Bizde erkekler ile aynı haktan yararlanıp sigortalı olmadan önceki doğumları borçlanmak istiyoruz. Erkekler askerlik yapıp vatanı korudular biz analarda onları doğurup büyüttük.Aynı hakka sahip olmak bizimde hakkımız.

 5. Anonim25 Şubat 2013 at 03:26Yanıtla

  hiç evlenmeyen bayanlarada böle hak olmalı bnce dogum yapmayanlarda yararlanmalı haksızlık olur bununda ele alınması lazım saygılar

 6. asdfghjk22 Şubat 2013 at 14:02Yanıtla

  sayınvekilleryasaçıkarırkenkendimenfaetlerimiyoksavatandaşlarıdinleyerekmidinlediklerinizannetmiyorumbeşyıldaypılacakhizmetlerbirgecedebileyapılıyorinsanlargetirdiğigibiyollamasınıdabilir.paralarsuyunuçektimiseçimyaklaşıyorhemenyasaçıkarşimdidemilletinasılkandırırızkeseninağzınıböyleaçabilirler

 7. mehmet26 Ocak 2013 at 22:30Yanıtla

  doğum tarihi 02011968 işe baş tarihi 01011988 prim gün sayısı 7200 buna göre ne zaman emekli olabilirim aydınlatırsanız seviniriz

 8. bedirhan gulbayrak19 Ocak 2013 at 10:31Yanıtla

  ınsanların 5500 6000 neyse gunun tamamlamalarına ragmen yas beklemesının cok anlamsız buluyorum 25 yıl calısacan bırde 10 yıl yas beklekı emeklı olasın mezarda????

 9. paşali altunkaya11 Ocak 2013 at 10:40Yanıtla

  şunu hiç anlayamadım hiç para odememiş devletın verdiği krediyle ömekli oluyorlar bizler ve benim gibi ler yanı hiç prim borcu yok 22 23 senedir aralıksız prim oduyoruz biz hiç birşeyden yararlanamıyruz bizler primleri zamanında odedığımız için odullendık bizler gün istiyoruz paraylan parsız değil

 10. songül07 Kasım 2012 at 14:53Yanıtla

  ben 1989 girişliyim hakkım olan emekliliğim uzatıldı.sayın milletvekilleri insaflı olunuz. bizi düşünün hep kendi tarafınızdan bakmayınız.saygılarımla…

 11. hasan duman24 Temmuz 2012 at 09:25Yanıtla

  sayın başbakanım akp li yetkililer lütfen 1999 yılı sgk lı olanlar eski sisteme göre emekli olmalıdır verilen hak geri alınmaz şu 99 yılında cıkan yanlış yasayı iptal edip insanların haklarını geri veriniz lütfen size oy veriyoruz bunu hakkımız olarak sizden bekliyoruz verilen haklar geri alındı lütfen iade edin binlerce insan bunu bekliyor sizin devamlılıgınız içinde bunu yapmanız gerekli saygılar.

  • MEHMET KOÇ06 Ağustos 2012 at 03:45Yanıtla

   BÖYLE GİDERSE AKP ZOR OY TOPLAR DİYER PARTİLER GİBİ NAL TOPLARLAR İNSANLARIN ONLARA OLAN GÜVENİ HİÇ KALMIYOR VEKİLE GELİNCE İKİ YILDA EMEKLİ İŞÇİ OTUZBEŞ YILDA BU NASIL ADALET SAYIN BAKANLAR ELİNİZİ VİJDANINIZA KOYUN ÖLÜMDE VAR

   • incilay yalkı06 Kasım 2012 at 14:13Yanıtla

    ben 17.10.1986 yılında sigortalı oldum.1994 mart ayında doğum yaptım doğum sonrası 3 ay çalıştım ve ayrıldım.2010 yılına kadar çalışmadım ve sigorta pirimlerim hiç yatmadı şimdi 2 yıldır sigortalı çalışıyorum çocuk borçlanmasını ödediğim takdirde ben kaç yaşında emekli olabilirim.tek çocuk sahibiyim.ve ara borçlanmaları ödeme gibi bir hak varmı?

 12. ismail09 Temmuz 2012 at 13:46Yanıtla

  yav kardeşim ben erkegim hamile kalamıyom erken emeklilikten yararlanamıyom iş istiyom yaşlısın diyorlar emekili olam diyoz yaşın genç diyorlar 9000 gün var çalışmasan hastanede bakmıyorelar yemin olsun oy moy yok taşörende çalışanlar parasını zor alıyorlar tabi bazıları istisna içine tüküreyim böyle siyasetin vatandaşa hep sivri kazık uyanın arkadaşlarrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 13. sevda taştekin29 Mayıs 2012 at 07:26Yanıtla

  sayın yetkili,ben çalışırken 2.5 aylık hamileyken işten ayrıldım.daha sonra doğuma girmek üzereyken yani sezaryen kağıtlarım hepsi hazırken bebiğim karnımda öldü. 6 yuıldır tüp bbek tedavileri ile uğraşıyorum hemde çalışıyordum.fakat çocuk sahibi olamadım.benim bu hamilelik olayı arsında 1.5 yıl zaman kaybım oldu.devletimizin benim gibi sezaryan günü bebeğini kaybetip bir daha anne olma şansı olmayan annelere doğum borçlanması hakkını veremezlermi bizim suçumuz ne çalışan bayan olarak bunu istemek için nereye başvurmalıyım.

  • metin aba05 Temmuz 2012 at 19:04Yanıtla

   ben 1988.de sigorta girişim var nezaman erken emekli olabilirim prim gün 7300.var tşk

Yorum yapın!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Kategoriler

Content Protection by DMCA.com

Bu İçeriği Paylaş, Herkes Faydalansın!