bodrum escort escort bodrum sisli escort izmit escort

Askerlik Celp Dönemleri & Tarihleri Askerlik Sorgulama

Askerlik Celp Dönemleri & Tarihleri Askerlik Sorgulama

Askerlik Celp Dönemleri & Tarihleri Askerlik Sorgulama

Askerlik Celp Dönemleri & Tarihleri Askerlik Sorgulama

2012-2013 Askerlik Celp Dönemleri ve Tarihleri Askerlik Sorgulama

1993 doğumlu olup 2013 yılında askere gideceklerle ilgili birkaç ön bilgi vermek istiyoruz.

– 1993 doğumlular 2012 yılında muayenelerini olacak ve 2013 yılında askere gideceklerdir. Muayene takvimi ilgili ayrıntılı bilgiyi yakında burada paylaşacağız.

– Celp dönemleri 2012 yılının Temmuz ayında açıklanacaktır. Yani askere hangi celp döneminde gideceğinizi Temmuz 2012′de öğrenebileceksiniz.

– Celp dönemleri nüfusa kayıtlı olduğunuz yere göre açıklanmaktadır. Yani askere giderken ikamet ettiğiniz yerin değil nüfus kaydınızın bulunduğu yere göre gideceksiniz.

İlk Yoklama (01 Nisan – 30 Nisan 2012)

Her yıl askerlik çağına girenlerin nüfus kayıtlarındaki bilgileri içeren ilk yoklama kimlik çizelgeleri 1-30 Nisan tarihleri arasında, nüfusa kayıtlı olunan yerin köy veya mahalle muhtarlıkları ile askerlik şubelerinde askıya çıkarılmak suretiyle ilân edilir.(1111 Sayılı Askerlik Kanunu Madde-83 )

Askı süresi içinde, ilk yoklama kimlik çizelgelerini incelemeniz, isminiz yoksa veya kimlik bilgileriniz hatalı veya eksikse, gerekli düzeltmeleri yaptırmak üzere, 30 Haziran tarihine kadar nüfus idaresine başvurmanız gerekmektedir.

Çizelgedeki kimlik bilgilerinde hata veya eksik bilgi bulunmayanların ikâmet adreslerini listelere yazdırmaları yeterlidir.

Son Yoklama (01 Temmuz – 31 Ekim 2012)

Bu yıl yoklaması yapılacaklar ile geçmiş yıllardan erteli olanlardan bu yıl son yoklamaya tabi olanların son yoklamaları 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. Bu yıldan itibaren son yoklama çağrı tebligatı yükümlülerin adreslerine gönderilmeyecek, 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 5837 Sayılı Kanunla değiştirilen 25’inci maddesi gereğince TRT kanalı ile duyuru yapılacaktır. TRT aracılığı ile yapılan duyurular tebligat yerine geçecektir.
Bulunduğunuz yer askerlik şubesine müracaat ederek, yukarıdaki tarihler arasında yoklamanızı yaptırmanız gerekmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğunuz il ve ilçe dışında ikâmet etmekte iseniz bölgesinde bulunduğunuz askerlik şubesine başvurunuz.

Son Yoklamanızı Yaptırmak Üzere Askerlik Şubesine Gelirken Aşağıdaki Belgeleri de Yanınızda Bulundurunuz.

* Nüfus Hüviyet Cüzdanı, (T.C.Kimlik Numarası Bulunan)
* 2 adet fotoğraf,
* Diploma aslı ve fotokopisi,
* Bonservis, sertifika veya kurs belgesi aslı ve fotokopisi,
* Trafik sürücü belgesi ve fotokopisi,
* Hastalık ve arızalarına ait rapor veya tedavi belgelerinin aslı ve fotokopisi,
* Türk Silahlı Kuvvetlerine ait fabrika, atölye veya kurumlarda çalışıyor iseler buna ait belge,
* Bölgenizde Verem Savaş Dispanseri varsa, verem taraması sonuç belgesi (varsa).
Son yoklama sırasında sağlık durumunuzun tam olarak tespit edilebilmesi için varsa önceki yıllarda geçirmiş olduğunuz hastalıklara ait tedavi belgeleri ile raporlarınızı yanınızda bulundurunuz ve muayene sırasında durumunuzu tabiplere mutlaka bildiriniz.

Öğrenci, hapis, yurtdışında işçi veya işveren olarak bulunuyor veya hastanede yatıyor iseniz, ilgili kuruluşlardan veya konsolosluklardan alacağınız bu durumunuzu belirten belgeleri 31 Ekim tarihinden önce askerlik şubesine gönderiniz veya gönderilmesini sağlayınız.

Son yoklamanızı süresi içinde yaptırmadığınız veya mazeretinize ait belgeleriniz askerlik şubesine ulaşmadığı takdirde yoklama kaçağı suçunu işlemiş olursunuz ve hakkınızda suç dosyası hazırlanarak ilgili makama gönderilir.

Erteleme (Tecil) İşlemleri

– Sağlık Sebebiyle Erteleme

Askerlik Kanununun 35 nci maddesinin A ve B fıkraları gereğince; vücutları askerlik yapacak derecede gelişmemiş olduğu veya tedaviyle geçecek geçici hastalık ve arızaları olduğu askerlik meclisleri veya asker hastanesi sağlık kurullarınca tespit edilenler ertesi yıla bırakılırlar. Ancak bu ertelemeler en fazla beşinci yıl sonunda son bulur.

Sağlık sebebiyle “Ertesi Yıla Bırakma” kararlı raporların geçerlilik süresi; rapor tarihini takip eden son yoklama döneminin bitimine kadardır. Bu durumdakiler, rapor tarihinden sonraki ilk son yoklama döneminde askerlik meclislerinde veya asker hastanelerinde yeniden muayene edilir ve hakkında verilecek karara göre işlem yapılır.

SAĞLIK SEBEBİYLE SEVK TEHİRİ :

Sevkleri sırasında rahatsızlığını beyan ederek asker hastanesine sevk edilenlerden, sevkin son gününü (hariç) takip eden otuz gün ve daha uzun süreyi kapsayan rapor alanların sevki raporlarının süresine göre müteakip celplere bırakılır.

Yapılan muayeneleri sonucunda 30 günden az süreli rapor alanlar, raporlarının bitimini takip eden ilk gün sevk edilirler.

Yoklama kaçağı ve bakayalardan rapor alanlar, rapor süresi ne olursa olsun raporlarının bitimini takip eden ilk gün birliklerine sevk edilirler.

– Hapis Sebebiyle Erteleme

Cezaevinde tutuklu ve hükümlü olanlardan o yılın 31 Ekim tarihine kadar tahliye olmayacağı anlaşılanlar Askerlik Kanununun 35/B maddesi gereğince ertesi yıla bırakılırlar.

HAPİS SEBEBİYLE SEVK TEHİRİ

Sevke tâbi iken celp döneminin son sevk gününden önce veya bakaya ya da yoklama kaçağı durumuna düştükten sonra cezaevine kapatılanların sevkleri tahliye tarihlerine kadar tehir edilir.

Yoklama kaçağı veya bakaya durumunda iken cezaevine kapatılanlar tahliyelerini müteakip derhal askere sevk edilirler.

Bakaya kalmadan cezaevine kapatılanlar tahliyelerini takip eden ilk celp döneminde askere sevk edilirler.

– Sporcu Ertelemesi

1. SEVK TEHİRİNE İLİŞKİN ŞARTLAR:

Sporcuların aktif spor hayatları devam ettiği ve aşağıda belirtilen şartları taşımaya devam ettikleri sürece askere sevkleri teklif tarihinden itibaren, birer yıllık sürelerle 38 yaş sonuna kadar tehir edilir.

a. Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye giren sporcular ile bu dereceleri alan takımların kadrolarında yer alan sporcular;

(1). İlk defa sevk tehirinde; en son yapılan Olimpiyat oyunları, Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye girmek veya bu dereceleri alan takımların kadrosunda bulunmak,

(2). Müteakip sevk tehirlerinde; bir sonraki şampiyonaya kadar geçen süredeki her erteleme döneminde yapılan uluslararası resmî müsabakaların en az birinde takım kadrosunda bulunmak ve bir sonraki aynı şampiyonada da ilk üç dereceye girmek. Ancak sevk tehiri süresi içinde Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalar yapılmamış ise bir defaya mahsus bu şart aranmaz.

b. A/Büyükler Millî Takım kadrolarında yer alan sporcular;

(1). İlk defa sevk tehirinde; son bir yıl içerisinde en az bir kez A/Büyükler Millî Takım kadrosunda yer almak,

(2). Müteakip sevk tehirinde; bir önceki erteleme döneminde yapılan uluslararası müsabakaların en az birinde millî takım kadrosunda bulunmak. Ancak sevk tehiri süresi içinde Millî Takım düzeyinde müsabaka yapılmamış ise bir defaya mahsus bu şart aranmaz.

c. Türkiye Profesyonel 1′inci ve 2′inci Futbol Liginde yer alan takımların kadrolarında bulunan sporcular;

(1). İlk defa sevk tehirinde; Türkiye profesyonel 1′inci ve 2′inci futbol liginde yer alan takımlardan birisi ile sözleşmesi bulunmak,

(2). Müteakip sevk tehirlerinde; halen kadrosunda bulunduğu takımın bir önceki erteleme dönemindeki 1′inci ve 2′inci futbol ligi müsabakalarının en az 1/3’ünde kadrosunda bulunmak.

ç. Üç ve daha fazla ligi bulunan spor dallarında en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında en üst ligde yer alan takımların kadrolarında bulunan sporcular;

(1). İlk defa sevk tehirinde; en üst ligde yer alan takımlardan birisi ile profesyonel sözleşmesi bulunmak veya o takımın kadrosunda yer almak,

(2). Müteakip sevk tehirlerinde; halen kadrosunda bulunduğu takımın bir önceki erteleme dönemindeki resmî müsabakaların en az yarısında kadrosunda bulunmak.

d. Diğer Hususlar;

(1). Bir defada 3 aydan fazla hak mahrumiyeti alan sporcuların sevk tehirleri derhal iptal edilir ve bunlar hakkında bir daha sevk tehiri teklifi yapılamaz.

(2). Sezon içerisinde veya sonunda , yurt içindeki bir başka takıma transfer olanlar ile geçici transfer nedeniyle bir başka takıma gidenlerden, bir sefere mahsus olmak üzere bir önceki erteleme döneminde lig müsabakalarının;

(a) 1′inci ve 2′inci futbol liginde en az 1/3
(b) Diğer branşlarda 1/2 ‘de
takım kadrosunda bulunma şartı aranmaz.

(3). En az iki ligi olan spor dallarında 1′inci ligde bulunan sporcuların sevklerinin tehir edilebilmesi için 1′inci ligin en az sekiz takımdan oluşması gerekir.

(4). Uzun süreli sakatlık geçiren (en az üç ay) sporcuların durumlarını belgelendirmeleri halinde, sevk tehirleri erteleme süresi sonuna kadar devam eder. Bunlardan müteakip sene yeniden sevk tehiri teklif edileceklerden (c/2) ve (ç/2) fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz. Ayrıca, sezon başında Futbol Federasyonunca isimleri bildirilecek üçüncü kalecilerin müteakip sevk tehiri tekliflerinde (c/2) fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz.

(5). Yoklama kaçağı veya bakaya iken sevklerinin tehiri teklif edilen er statüsündeki sporculardan, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşmeden önce kulüpleri ile sözleşme imzalamış olan ve sözleşme tarihinden teklif tarihine kadar geçen süre içinde gerekli diğer şartları da taşıdıkları anlaşılanların da sevkleri tehir edilebilir.

(6). Erteleme kapsamında bulunmayan liglerin takımlarının kadrolarında yer alan sporcuların erteleme işlemleri yapılmaz. Sevk tehirleri yapıldıktan sonra sevk tehir süresi içinde erteleme kapsamında olmayan başka bir takıma transfer veya geçici transfer olanların yapılmış olan sevk tehirleri iptal edilir.

(7). Sevk tehir şartlarını kaybedenlerin (sözleşmesi bitmesine rağmen ilk transfer döneminde sözleşme imzalamayan, erteleme kapsamında bulunmayan takımlarla sözleşme imzalayan, en az üç ay süreli hak mahrumiyeti cezası alan vb.) askerlik işlemleri sevk tehir hakkını kaybettikleri tarih dikkate alınarak yürütülür.

2. SEVK TEHİRİ TEKLİF EDİLEN SPORCU;

a. Askerliğine karar aldırmış olmalıdır.

b. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 86’ncı maddesine tâbi yoklama kaçağı veya 89’uncu maddesine tabi bakaya durumunda olmamalı ve/veya bu suçlardan dolayı mahkemeden ceza almamış olmalıdır.

(1) Sevk tehiri teklifleri; yükümlülerin askerlik durum belgesindeki muhtemel celp ve sevk tarihleri dikkate alınarak, en az 30 gün önce Millî Savunma Bakanlığı’nda bulundurulur.

(2) Müteakip sevk tehiri teklifleri; bir önceki sevk tehiri teklifinin ilgisi verilmek suretiyle, sporcunun sevk tehiri bitim süresinden 30 gün önce Millî Savunma Bakanlığı’na gönderilir.

(3) Sevkleri tehir edilenlerin sevk tehiri süresinin bitiminden önce durumlarında değişiklik olması halinde bu değişiklik, teklif yapan makamlar tarafından 60 gün içinde Millî Savunma Bakanlığı’na bildirilir.

(4) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile ilgili federasyon başkanlıkları dışındaki makamlar tarafından yapılan sevk tehiri tekliflerine işlem yapılmaz.

– Öğrenci Ertelemesi

Öğrencilerin askerlikleri 1111 sayılı askerlik kanununun 35/C maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde;

ERTELEME ESASLARI :

Yurt içindeki öğretim kurumlarında okuyanların okula kayıtlarında bir defa, kayıtlı oldukları askerlik şubesine gönderilen öğrenci durum belgelerine istinaden, ilk olarak azami öğrenim süresi kadar daha sonra yıllık 29 yaş sınırına kadar ertelenmektedir.

Yurt dışındaki öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler için, her yıl bulundukları bölgedeki eğitim müşavirliği/ataşeliği veya konsolosluk tarafından düzenlenip, onaylanarak ilk seferinde derhal, takip eden yıllarda en geç o yılın 31 Ekim tarihine kadar kayıtlı askerlik şubelerine gönderilen öğrenci durum belgelerine istinaden, 29 yaş sınırına kadar (açık öğretim programlarında ayrıca, aynı sınıfta iki yıl üst üste kalmadıkları sürece) ertesi yıla bırakılmaktadır.

Öğrencilerin, mezuniyet, ilişik kesilme, yatay geçiş, ilave öğrenim süresi kazanma, kayıt dondurma, kayıt canlandırma, kayıt yeniletmeme, yeniden kayıt gibi durumları (açık öğretim programlarında ayrıca, aynı sınıfta iki yıl üst üste kalma) en geç iki ay içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine öğrenci durum belgesi ile bildirilmesi gerekmektedir.

Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyedeki (2 yıl süreli meslek yüksek okulunu bitirip tekrar 2 yıl süreli bir başka meslek yüksek okulunda/4 yıl süreli bir fakülteyi bitirip, tekrar 4 yıl süreli bir başka fakülte veya 2-3 yıl süreli bir yüksek öğrenim kurumunda okuyanlar) bir okulda okuyanların öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.

Örgün öğretim lisans öğrencisi iken okuduğu alan dışında açıköğretim fakültesine, meslek yüksekokulu öğrencisi iken, okuduğu alan dışında açıköğretim fakültesine, açıköğretim fakültesi öğrencisi iken okuduğu alan dışında (kayıt sildirme şartı aranmaksızın/ okuduğu alan içinde ise kayıt sildirmek şartıyla) örgün öğretime, (bitirdikleri okulun aynı veya daha altı seviyesinde değilse) kayıt yaptıranların aynı anda iki yükseköğretim kurumunda okumalarına olanak sağlandığından, bunların ertelemeleri yapılır.

Aynı anda iki yükseköğretim kurumunda okuyanların bu okulların birinden mezun olmaları halinde diğer okuldaki öğrenciliği nedeniyle erteleme işlemi yapılmaz.

İNTIBAK :

2 veya 3 yıllık önlisans programlarından mezun olup da lisans programlarına devam edebilmek için ÖSYM’ ce açılacak dikey geçiş sınavlarına katılacaklar ile kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına sınavsız kayıt yaptıracaklar, kayıt yaptıracakları celp dönemlerinden birinde bakaya kalsalar dahi askerlikleri ertesi yıla bırakılır.

4 yıl veya daha fazla süreli örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapabilmek için intibak programlarına kayıt yaptıranlar ertesi yıla bırakılır. Örgün öğretimde intibak programlarına devam edenlerden başarılı olamayanların (bu süre en fazla üç yarıyıldır.) okullarıyla ilişikleri kesilmektedir. Bu sebeple birinci defa ertesi yıla bırakılmaları sonucunda fakültelerin üçüncü sınıfına kayıt yaptırmaya hak kazandıklarına dair belge ibraz edemeyenlerin durumları okullarından sorulur ve olumlu cevap alınanların askerlikleri ertesi yıla bırakılır.

Anadolu Üniversitesi lisans öğrenimi hazırlık programına kayıtlı öğrenciler hakkında EKC-2 öğrenci durum belgesi tanzim edildiğinde azami iki yıl bu süre içerisinde kalmamak üzere askerlikleri ertelenecektir. 3 üncü sınıfa kayıt hakkı kazanamayanların askerlikleri ertelenmeyecektir.

Özel/Akşam ve Açık Liseler :

Açık öğretim liselerinde okuyan öğrencilerin askerlikleri ertelenmez. Akşam liselerinde okuyanların, 625 Sayılı Kanun gereğince kurulmuş özel liselerde okuyanların ve açık öğretim lisesi meslek programlarına devam edenlerin askerlikleri ise ertelenir.

Yurt Dışında Öğrenim Görenler :

Yurt dışında okuyan öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesi öğrenciliklerinin Millî Eğitim Bakanlığınca tanınması şartına bağlıdır. Yasanın kendisine tanıdığı süre içinde yurt dışında öğrenime başladığı halde öğrenciliğinin tanınması çeşitli nedenlerle gecikmiş ve fiilen öğrenciliği devam edenlere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilmesi durumunda altı aylık ek süre verilir. Bu süre içinde işlemlerini tamamlayanların ertelemesi yapılır.

Çıraklık/Meslek Eğitimi :

Çıraklık/meslek eğitimine katılanlar; yurt içinde 23 yaşını tamamladıkları yılın 31 Ekim tarihine, yabancı ülkelerde ise eğitimin bitimini takip eden 31 Ekim tarihine kadar, yurt içinde çıraklık eğitim merkezi müdürlükleri, yabancı ülkelerde konsolosluk veya çalışma ataşeliklerince doldurulup onaylanan belgeye istinaden ertelenir.

Sevk Tehirleri :

1111 sayılı askerlik kanununun 36 ncı maddesi gereğince; lise ve dengi okul mezunlarının, askerliklerine karar aldırarak dilekçe ile talep etmeleri durumunda işleme tâbi oldukları doğumluların sevk tarihinden itibaren 2 yıl, 2-3 yıllık yüksek okul mezunu veya 4 yıl ve daha fazla süreli fakülte terklerin ise, 1 yıl süreyle sevkleri tehir edilir.

SEVK TEHİR SÜRELERİ

LİSE MEZUNLARI

DOĞUM

LİSEDEN
MEZUNİYET YILI
TABİ OLDUĞU AS.KAN.MAD.

SEVK TEHİR BİTİM TARİHİ

ASKERE SEVK EDİLECEĞİ TARİH

1988

2006

28/84’ÜNCÜ MADDE

31 Aralık 2010

2011 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2010

02 Ocak 2011

2007

28/84’ÜNCÜ MADDE

31 Aralık 2010

2011 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2010

02 Ocak 2011

2008

28/84’ÜNCÜ MADDE

31 Aralık 2011

2012 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2011

02 Ocak 2012

1989

2007

28/84’ÜNCÜ MADDE

31 Aralık 2011

2012 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2011

02 Ocak 2012

2008

28/84’ÜNCÜ MADDE

31 Aralık 2011

2012 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2011

02 Ocak 2012

2009

28/84’ÜNCÜ MADDE

31 Aralık 2012

2013 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2012

02 Ocak 2013

İKİ – ÜÇ YILLIK YÜKSEK OKUL MEZUNLARI İLE FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL TERKLER

DOĞUM

2-3 YILLIK OKUL MZ. VEYA FAK/ YÜK.OK.TERK YILI

TABİ OLDUĞU AS.KAN.MAD.

SEVK TEHİR BİTİM TARİHİ

ASKERE SEVK EDİLECEĞİ TARİH

1988

2006

28/84’ÜNCÜ MADDE

31 Aralık 2009

2010 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2009

02 Ocak 2010

2007

28/84’ÜNCÜ MADDE

31 Aralık 2009

2010 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2009

02 Ocak 2010

2008

28/84’ÜNCÜ MADDE

31 Aralık 2010

2011 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2010

02 Ocak 2011

1984

2007

28/84’ÜNCÜ MADDE

31 Aralık 2009

2010 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2009

02 Ocak 2010

2008

28/84’ÜNCÜ MADDE

31 Aralık 2010

2011 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2010

02 Ocak 2011

2009

28/84’ÜNCÜ MADDE

31 Aralık 2011

2012 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2011

02 Ocak 2012

Sevkleri her ne sebeple olursa olsun tehir edilenlerden, sevk süresinin bitiminde öğrenci olduğu anlaşılanlar (29 yaş sınırı içinde bulunmak kaydıyla) ertesi yıla bırakılırlar.

Sevkinin tehirine talep etmeyerek, askere gitmek isteyenler sevk tehir süresi içinde istedikleri zaman bu taleplerinden vazgeçebilirler.(Bakaya kalanlar dahil),

Öğrenci iken askere gitmek için dilekçe ile talepte bulunanların askerliklerine karar alınır ve askere sevkleri planlanır. Bunların okullarından ilişiklerini kesmeleri istenmez. Öğrenimlerine devam edeceklerinden yeniden ertesi yıla bırakılmalarını talep edenlerin bu talepleri bir defaya mahsus kabul edilir.

Yoklama kaçağı veya bakaya olmamak (sınava girdiği yılın celp dönemlerinden birinde bakaya kalanlar hariç) kaydıyla, o yıl ÖSYM sınavına katılacaklarını belgeleyenlerin sevkleri önce Ağustos celbine, daha sonra ÖSYS sınavını kazandığını (ÖSYM’ce belirlenen barajın üstünde puan alanlar) belgelemeleri halinde Kasım celbine kadar, meslek lisesi mezunu olarak yükseköğretim programlarına sınavsız kayıt yaptıracaklarını belgeleyenler ile uzman erbaş ve uzman jandarma yetiştirilmek üzere yapılan sınavlarda başarılı olduğunu belgeleyenlerin sevkleri ise Kasım celbine kadar tehir edilir. (Sevk tehir süresi içinde olup, yoklama kaçağı-bakaya olanlar dahil) Bunlardan ek yerleştirme sonucu bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilenlere sevkin son gününden sonraki bir tarihte kayıt hakkı verildiği taktirde kayıt tarihinin son gününe kadar belge verilir. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar bakaya takibine alınır. Meslek Yüksek Okulu ve Açık öğretim ön lisans programlarından mezun olarak, lisans programına devam edebilmek için “Dikey Geçiş Sınavına” girecekler ile sınavsız olarak kayıt hakkı kazananlardan, sınava girdiği yılın celp dönemlerinden birinde bakaya kalanlar Kasım celbine ertelenir.

Diploma Denkliği:

Yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliğinin kabul veya reddi, Yükseköğretim Kurulunun yetkisinde olduğundan, YÖK’ün denklik kararı (lisans düzeyinde, önlisans düzeyinde veya denkliğini kabul etmeme) sonucuna göre yükümlülerin statüleri belirlenmektedir.

ORTA VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ AZAMİ ÖĞRENCİLİK SÜRELERİ:

Öğretim kurumu

Eğitim öğretim süresi

Azami öğrencilik süresi

Orta öğretim kurumları

Yıl

Sömestr-dönem

Yıl

Sömestr-dönem

3

6

5

10

4

8

6

12

Yüksek öğretim kurumları

2

4

4

8

4

8

7

14

5

10

8

16

6

12

9

18

YILLAR İTİBARİ İLE 29 YAŞ SINIRINDA OLDUĞUNDAN DOLAYI ASKERLİKLERİ ERTESİ YILA TERK EDİLMEYECEK DOĞUMLULAR:

Yıl
Doğum Tarihi

2005

1976

2006

1977

2007

1978

2008

1979

2009

1980

2010

1981

2011

1982

2012

1983

2013

1984

2014

1985

2015

1986

2016

1987

2017

1988

Örnek-1: 1981 doğumlu yükümlü 01.01.2000 tarihinde askerlik çağına girmektedir. Bu yükümlü 1999 yılında liseden mezun olmuş ise askerlik çağına girdiği yıl dikkate alınarak 2 yıl sevk tehiri yapılmakta ve 31.12.2003 tarihine kadar sevki tehir edilerek 2004 yılında şubesinin celp döneminde sevke tâbi tutulmaktadır. 31 Ekim 2000 tarihine kadar son yoklamasını yaptırmamış ise yoklama kaçağı (1111/86.md.tâbi) olarak karar aldırdığında, 02 Ocak 2004 tarihinde sevk edilecektir.

Örnek-2: 1980 doğumlu yükümlü 01.01.1999 tarihinde askerlik çağına girmektedir. Bu yükümlü 1999 yılında yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış ve 01.08.2000 tarihinde kaydı silinmiş ise, fakülte terk olarak askerlik kararını aldırması gerekmektedir. Bu yükümlünün sevk tehiri talebinde bulunması halinde, 31.12.2002 yılına kadar, 1 yıl süreli sevki tehir edilecek ve 2003 yılında şubesinin celp döneminde sevke tâbi olacaktır. 31 Ekim 2000 tarihine kadar son yoklamasını yaptırmamış ise yoklama kaçağı (86.md.tâbi) olarak karar aldırdığında, 02 Ocak 2003 tarihinde sevk edilecektir.

– Kardeş Erteleme

Kardeş sevk tehir işlemleri 1111 sayılı askerlik kanununun 35/D maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde askere sevk sırasında yapılır.

SEVK TEHİRİ ESASLARI

İki kardeşten biri askerde ise askerlik hizmet sırası gelenin sevki, baba veya dul annenin isteğine bağlı olarak, askerdeki kardeşinin hizmeti bitinceye kadar tehir edilir.

İki kardeş aynı celp grubunda sevke tâbi ise baba veya dul annenin isteğine bağlı olarak kardeşlerden birinin sevki, diğerinin terhisine kadar tehir edilir.

İkiden fazla kardeşten ikisi askerde olduğu sürece baba veya dul annenin isteğine bağlı olarak diğer kardeşlerin sevki, askerdeki kardeşlerinden birinin terhisine kadar tehir edilir.

İkiden fazla kardeşten biri askerde ise hizmet sırası gelen kardeşin sevki, eğer diğer kardeşleri on beş yaşından küçük ise, kardeşlerden biri on beş yaşını bitirinceye kadar, aksi takdirde askerdeki kardeş terhis oluncaya kadar tehir edilir. On beş yaşından küçük kardeşlerin yanı sıra, ailenin geçimine yardım edemeyecek derecede malûl olduğu hastane sağlık kurullarınca düzenlenmiş sağlık raporu ile belgelenen kardeşler sevk tehiri işleminde dikkate alınmazlar. (Askerliğe elverişli değildir raporu olanlardan çalışabilir durumda bulunanların bu raporları dikkate alınmaz.)

Üç kardeşin üçü de aynı celp grubunda sevke tâbi ise; baba veya dul annenin isteğine bağlı olarak ikisi askere alınır, üçüncünün askerliği diğerlerinin terhisine kadar tehir edilir.

15 YAŞ HESABI

DOĞUM TARİHİ

15 YAŞINI BİTİRDİĞİ TARİH

08.03.1990

09.03.2005

15.06.1991

16.06.2006

28.11.1992

29.11.2007

Sevk tehiri için babanın ya da dul annenin, askere sevk sırasında;

a. Dilekçe,

b. Nüfus müdürlüğünden alınacak müracaat sahibine ait nüfus kayıt örneği,

c. Ailesinin geçimine yardım edemeyecek derecede malûl olduğu beyan edilenler için bu durumlarını belgeleyen, hastane sağlık kurullarınca düzenlenmiş sağlık raporu

kaynak: webbeli.com özel yazar kadrosu

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 17 YORUM
 1. bayram dedi ki:

  he gardasım bn okuldan bu sene mezun oldum yasım kütükte nufusta 20 ama aslen 19 yasndayım tokat resadıyedenım askerlık sorgulayamadım kagıt ta gelmedı yadımcı olun tc yı verrım gerekıese he bıre gardasum

 2. Fatih duRsun dedi ki:

  baba 2013 de AsKeR 93 / 1 : )

 3. osman dedi ki:

  slm acaba ben nerye düşmüsümdür 1993 dogumlıuyum yerim beli olmuşturmu

 4. salih dedi ki:

  fatih aynen bnde 93/1 en iyisi erkenden askerliği bitirmek

 5. mehmet dedi ki:

  slm arkadaşlar 93-1 gitmek istiyorum bende ama daha hangi ayda gidicemiz bile tam belli değil ama benim 1 tertip gide bilmem için yani şubatta gide bilme şansım şu yönden yüksek ben tecilliydim tecilimi bozdurdum normalde 1990 lıyım o yüzden inş umarım şubatta gönderiller dur bakıym allahtan hayırlısı,ayrıca şubeden bana denilen şu şubatın 10 unuda gel hem gidicen yeri hem hangi ay olduğunu ögrenirsin dediler

 6. hakan dedi ki:

  Selamun Aleyküm
  ben 1993 mart doğumluyum dershaneye gidiyorum ygs sınavı için askerliğimi tecil ettirmek istiyorum geç mi kaldım şimdi tecil ettirebilirmiyim?

  1. anıl dedi ki:

   yok ya bildiğim kadarıyla şubata kadar olur erteleme bn de 93 lüyüm okuldan erteleticem

 7. Serdar dedi ki:

  Selam, ben 85 doğumluyum 2010 önlisans büro yönetimi mezunuyum. 3 kardeşiz ve en büyüğüyüm. Ortanca kardeşim 20 Kasım tarihinde birliğine teslim oldu. Küçük kardeşim 20 yaşında. benim Tecil hakkım 01.01.2013’de dolacak. Acaba benim tekrar tecil hakkım var mı kardeşim dönene kadar?

  1. GÜNTAÇÇ dedi ki:

   KARDEŞ TECİLİNDEN YARARLANABİLİRSİN USTA KARDEŞİN GELDİKTEN 15 GÜN SONRA ALIRLAR SENİ

 8. ozan ufuk dedi ki:

  93-1 gidiyorum bende antalya elmalı ilçesine bağlı nüfusum 2013 şubat 15.09.1993 doğumluyum…..

 9. ferhat katmıs dedi ki:

  oncelkle selamun aleykum arkdslar bn norml dogumum 91 ama babam saolsun 93 yazdrmıs muaynemı oldm bzm memlkt 4 gtryomus ama bn celp donemı tercıhı yptm kagtta muhtemel sewk trhı 21 subat yazıo bu celp donemınn ne kadr bı dogrulu war ısden de cktm bı yardmcı olrsanz sevnrm

  1. onur dedi ki:

   kardeş celp dönemi 4 gönderiyosa kağıtta yazan önemli değil.. bende 91/4 üm benım kagıtta da subat 21 yazıyodu ama kasımda aldılar. kendni kasıma hazırla sen .. hayırlı teskereler kardesim Şafak:23

 10. ergin dedi ki:

  arkadaslar bu konu hakkında bılgılendırebılırmısınız.1990 dogumluyum 01.01.2013e kadar unıversıteye hazırlık bahanesı ıle tecıllıydım ve tecıl bıttı 2 yıllık sınavsız gecış hakkım var mesleklısesı mezunu oldugum ıcın yerlestırmelerde agustostaymıs askerlıgı o tarıhe kadar nasıl askıya alabılırım.sımdıden tesekkurler

 11. Ferhat dedi ki:

  Muşlu 1993.10.17 doğumluyum Memleketim 3 gönderirken ben şubatta gitmek istediğimi belirttim Bana söylenilen şubatın 10’nunda Tekrardan muayne oldugun yere gel nezaman gıdıcegını nereye düşdüğünü öğrenirsin dendi şu sıralar şubatta gidenler 4’ünde gidiyorlar peki biz geçmi gidicez erkenmi yada şubatta gidiceğimizin ihtimali nedir çalışıyorum suan 19 gun var oyle bırsey var cıkayım işden izine geçeyim yardımcı olun artık 😀 Hayırlı teskereler herkese .

  1. onur dedi ki:

   kardeşim kütüğe bağlı il ilçe kaç gönderiyosa o tarihte gidersin işe devam et

 12. harun alakuş dedi ki:

  1994 doğumlu 4 ayın 1 i 2014un kaçıncı ayında askere gidcekler

 13. ethem dedi ki:

  asker gitcemlere önlncem

BİR YORUM YAZ