İşkur

İşkur AnaSayfa Haber

Bakan ve Milletvekillerinin 2013 yılı emekli aylıkları

Bakan ve Milletvekillerinin 2013 yılı emekli aylıkları2013 yılında öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2013 yılında memur maaşı ne kadar zamlandı? Yeni yılda emekli aylıklarına ne kadar zam geldi? Bu soruların cevapları yayımlandı. Bakalım 2013 yılında bakanların ve milletvekillerinin maşları ve emekli aylıkları ne kadar oldu? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yeni düzenleme yapılarak, Bakan ve Milletvekillerinin emekli aylıklarında düzenleme yapılmıştı. Yeni düzenleme kapsamında mevcut emeklilik aylıkları, TÜFE yerine cumhurbaşkanı maaşındaki değişime endekslendi. Yeni düzenlemeden 2008’den önce görev yapan eski TBMM Başkanları, başbakanlar ve bakanların da yararlanmaları sağlandı. Yeni düzenlemenin en çok tartışılan konularından birisi de 2 sene milletvekilliği yapmış bir kişi emekli olduğunda aylıkları yeni kanuna göre belirlenecek.

Buna göre 5510 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde şu hükümlere yer verilmiştir.

– Dışarıdan bakanlık veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, Kanunun 26, 28, 44, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddeleri gereğince aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olmaları halinde, 27, 29, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddelere göre hesaplanacak aylık tutarından az olmamak kaydıyla, Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40’ı esas alınarak Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının % 42’si oranında malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı ödenir. Bu fıkra hükümlerine göre aylık ödenebilmesi için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici 4 üncü madde kapsamında dışarıdan bakanlık ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevi esas alınarak malullük veya emeklilik aylığı ödenenler hariç olmak üzere, malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar ile aylık bağlanma şartlarını haiz olmayanların en az 2 yıl süreyle Başbakanlık Müsteşarı emsal alınarak sigorta primi veya geçici 4 üncü madde kapsamında emekli keseneği ile kurum karşılığı ödemiş olmaları da zorunludur.

– Yukarıdaki fıkraya göre tespit edilen aylığı almakta iken ya da dışarıdan bakanlık veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevleri sırasında veya bu görevlerinin sona ermesinden sonra ölenlerin bu Kanunda düzenlenen koşullara sahip olan hak sahiplerine, 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olma ve sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı ödenmesi açısından yukarıdaki fıkrada düzenlenmiş olan şart aranmaksızın, bu maddeye göre hesap edilen aylık esas alınarak ölüm ya da dul ve yetim aylığı bağlanır.

– Ancak, dışarıdan bakanlık veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevlerinde bulunanlar ile bunlardan ölenlerin hak sahiplerine, 27, 29, 33, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddelere göre hesaplanan aylık, altıncı ve yedinci fıkraya göre bağlanan aylıktan düşükse aradaki fark, Hazineden tahsil edilir.

– Bu madde kapsamında bağlanan aylıklar, Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödenekteki değişime bağlı olarak yeniden hesaplanarak ödenir ve bu aylıklar hakkında 55 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz. (Geçici 38 inci maddede;Bu Kanunun 43 üncü maddesindeki % 42 oranı yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar % 45 olarak uygulanır.)

Bu hükümler çerçevesinde Bakan ve Milletvekillerinin emekli aylıkları nasıl hesaplanıyor

2013 yılı Bütçe Kanunu ile belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği: 447.000 ÷ 12 = 37.250 TL’dir.

Buna göre Cumhurbaşkanının emekli aylığı: 37.250 x % 40 = 14.900 TL’ dir .

Cumhurbaşkanının emekli aylığının % 45’si ise 14.900 x % 45 = 6.705

5510 sayılı Kanundaki düzenlemeden önce ise 25 yıl hizmeti olanlar için 5.935,42 TL, 30 yıl hizmeti olanlar içinse 6.109,60 TL olacaktı.

Etiketler: , , ,


Yorum yapın!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Kategoriler

Content Protection by DMCA.com

Bu İçeriği Paylaş, Herkes Faydalansın!