İşkur

İşkur AnaSayfa İlan

2012 İşkur Sözleşmeli Personel Alımı İşkurumu

2012 İşkur Sözleşmeli Personel Alımı İşkurumu

2012 İşkur Sözleşmeli Personel Alımı İşkurumu

İş Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı 817 Kişi

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI KONTENJAN TABLOSU TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ALIM İLANI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 06/06/1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” in değişik 14 üncü maddeleri gereğince KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ek listedeki kontenjana göre 817 adet sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı personel alımı yapılacaktır

Genel ve özel Şartlar .657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, .Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

.Sözleşmeli Is ve Meslek Danışmanı olarak istihdam edilecek pozisyon için fakülte veya yüksek okulların en az lisans programlarından mezun olmak, (Başvuruların İnternetle Kurumumuza gönderilmesinin son gunu itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların yerleştirilmesi yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)

.Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan sınava girmiş ve en az 70 puan almış olmak,

. IŞKUR tarafından 23 08 2011 tarihinde yayımlanan ilan neticesinde düzenlenen iş ve Meslek Danışmanlığı eğitimini tamamlamış olmak,

. İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak, .03.03 2012 tarihinde yayımlanan Is ve Meslek Danışmanı alım ilanına başvurup tercih yapmış ancak yerleşememiş olmak, .Halen 657 sayılı Kanunun 4 B maddesi statüsünde sözleşmeli olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir .Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe istihdam edilmeleri mumkun olmadığından Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarına başvurmayacaklardır Başvuru Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar 13-27 Haziran 2012 tarihleri arasında başvurularını ınternet yoluyla (www.iskur.gov.tr) Kurumumuza yapacaklardır. 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 23:59 itibariyle başvurular sona erecektir. İşlem adımları . www iskur.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır .Ana sayfadaki “İş ve Meslek Danışmanlığı Tercih Formu” linki tıklanır.

.Açılan pencereden tercihler yapılarak başvuru tamamlanır.

.Internet üzerinden tercihinizi kaydettiğiniz andan itibaren, bu tercihinizi değiştirmeniz, kısmen ya da tamamen iptal etmeniz mümkün olmayacaktır. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları . İş ve Meslek Danışmanları en fazla 10 (on) il tercihi yapabileceklerdir. .Genal Müdürlüğümüz tarafından. Lisans mezunları için 10-11 Temmuz 2010 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınarak, yapılan tercihlere göre başvurular arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atamalar yapılacaktır. İşe Yerleştirme .İlan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi IŞKUR tarafından yapılacaktır.

.Belirtilen sure içerisinde başvurusunu yapan ve şartları uyanlar ilan edilen pozisyon sayısına göre tercihleri dikkate alınarak en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirileceklerdir. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında doktora yapmış olanlara, yüksek lisans mezunu olanlara, mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olanlara, bununda aynı olması halinde yaşı buyuk olana öncelik tanınacaktır, .Yapılan yerleştirme sonucunda boş kalan sözleşmeli pozisyonlar için başvuruda bulunup yerleşemeyenlerin atamaları en yüksek puandan başlamak üzere boş kalan pozisyonlara Sınav Komisyonunca yapılacaktır .Kurumumuz tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlığı pozisyonlarına atanacaklardır.

.Yerleştirme listesi Genel Müdürlüğümüz “www iskur.gov.tr” adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır .Atanmaya hak kazanan adaylar yerleştirme listesinin “www.iskur.gov.tr” adresinde ilanından itibaren 10 (on) işgünü içerisinde gerekli belgeleri tamamlayarak atanmaya hak kazandıkları Çalışma ve İş Kurumu II Müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

.Belgelerin teslimini müteakip atama işlemlerine başlanılacak olup, evrak teslim tarihinden itibaren adaylar 15 (onbeş) gün içerisinde sözleşmelerini imzalayarak göreve başlamak zorundadır Bu sure içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

Atanma Esnasında İstenilecek Belgeler

.KPSSP3 sonuç belgesinin aslı veya ınternet çıktısı ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

.İşve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi.

.Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi,

.Erkek adaylar ıcın askerliğim yapmış veya askerlikle ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyanı,

.4 adet vesikalık fotoğraf,

.Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

.Görevini devamlı yapmasına sağlık yönünden engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan.

Diğer Hususlar

.KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.

.Tercih durumlarına göre ataması yapılan Sözleşmeli Personelin “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile Buna Dair Ek ve Değişikliklerinde” yer alan hükümler dışında başka birime ataması yapılmayacaktır

.İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır. .Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Adres ve İletişim Bilgileri: Çalışma ve İş Kurumu II Müdürlükleri ÇSGB İletişim Merkezi Alo 170 Elektronik Posta Adresi www.iskur gov tr

Kamuoyuna duyurulur

EK:1 Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı Kontenjan Tablosu

Sıra No Birimi İş ve Meslek Danışmanı Sayısı
1 Adana 23
2 Adıyaman 5
3 Afyonkarahısar 7
4 Ağrı 3
5 Amasya 4
6 Ankara 60
7 Antalya 25
8 Artvin 3
9 Aydın 11
10 Balıkesir 10
11 Bilecik 2
12 Bingöl 2
13 Bitlis 3
14 Bolu 3
15 Burdur 3
16 Bursa 32
17 Çanakkale 5
18 Çankırı 4
19 Çorum 7
20 Denizli 11
21 Diyarbakır 13
22 Edirne 4
23 Elazığ 6
24 Erzincan 3
25 Erzurum 7
26 Eskişehir 10
27 Gaziantep 16
28 Giresun 3
29 Gümüşhane 1
30 Hakkari 2
31 Hatay 14
32 İsparta 5
33 Mersin 19
34 İstanbul 155
35 İzmir 50
36 Kars 3
37 Kastamonu 4
38 Kayseri 15
39 Kırklareli 4
40 Kırşehir 2
41 Kocaeli 25
42 Konya 21

Sıra No Birimi İş ve Meslek Danışmanı Sayısı
43 Kütahya 6
44 Malatya 8
45 Manisa 15
46 Kahramanmaraş 10
47 Mardin 5
48 Muğla 10
49 Muş 3
50 Nevşehir 3
51 Niğde 3
52 Ordu 5
53 Rize 3
54 Sakarya 10
55 Samsun 10
56 Siirt 2
57 Sinop 2
58 Sivas 7
59 Tekirdağ 19
60 Tokat 6
61 Trabzon 8
62 Tunceli 1
63 Şanlıurfa 13
64 Uşak 4
65 Van 8
66 Yozgat 4
67 Zonguldak 8
68 Aksaray 4
69 Bayburt 1
70 Karaman 3
71 Kırıkkale 3
72 Batman 5
73 Şırnak 2
74 Bartın 2
75 Ardahan 1
76 Iğd.r 2
77 Yalova 2
78 Karabük 4
79 Kilis 1
80 Osmaniye 5
81 Düzce 4

2012 İşkur Sözleşmeli Personel Alımı İşkurumu,İş Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı 817 Kişi,işkur 817 kişi personel alımı,işkur eleman alımı,2012 işkur personel alımı sözleşmeli,işkurumu sözleşmeli personel alımı

Etiketler: , , , , ,


41 Yorum

 1. NEŞE26 Eylül 2013 at 11:51Yanıtla

  muğla milasta ikamet ediyorum marmarisede gidebilirim açıkögretim okulöncesi ögretmenliği 3.sınıf tayım 5yasımda bir oğlum var iş arıyorum

 2. yasemin ordu03 Eylül 2013 at 16:07Yanıtla

  cumhuriyet üniversitesi yıldızeli meslek yüksek okulunda büro yönetimi ve asistanlık bölümünü okuyorum. Kpss ye lise mezunu olarak girdim 69 aldım ankara keçiörende oturuyorum.

 3. murat06 Nisan 2013 at 19:19Yanıtla

  harbiden he bu adamlar burdan iş başvurusu yapıldığını mı zannediiyor ya .birde lisans mezunuyum falan diyorlar ne garip.Sen nasıl bitirdin o lisans öğrenimini acaba merak ediyorum.Ya da ne içtiniz böle bizde söleyininde bizimde kafamız kıyak olsun .:))))))

 4. ÖZLEMM05 Nisan 2013 at 14:38Yanıtla

  BURADAKİLERİN ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMALARINI KAFAM ALMIYOR BURAYA YAZINCA SİZİ İŞE ALACAKLARINI MI SANIYORSUNUZ? HER ŞEYİN BİR YOLU YORDAMI VAR ..DAHA ÇOK BEKLERSİNİZ

 5. sadık ünlü18 Ocak 2013 at 09:05Yanıtla

  hep kapepese diyorsunuz niçin ilkokul dimiyorsunuz birsürü meslekçi far degerlendirilsin biçok emekli far devlet sektöründe maaş tatlı geliyor heralde yar ve yardımcımıs olsun hey defletim allah diyorum ……..

 6. handan15 Ocak 2013 at 21:28Yanıtla

  BURAYA YAZINCA DEVLET MEMURU OLUNUYORSA HERKES YAZSIN OZAMAN 🙂 ÇOĞU KİŞİ LİSE MEZUNU YAZANLARIN VE DEVLET MEMURU OLMAK İSTİYORLAR,E BİZ ÜNİVERSİTE MEZUNUYUZ OLAMADIK MEMUR FALAN,ARKANIZDA SAĞLAM Bİ TANIDIGINIZ YOKSA YA DA BU LANET KPSSDEN 80-90 CIVARI BI PUAN ALMADIYSANIZ BURAYA 500 KEZ DE SIZINLE CALISMAK ISTIYORUM ISSIZIM YAZSANIZ BOŞUNA…MAALESEF

 7. nazlı28 Aralık 2012 at 19:44Yanıtla

  ben çorlu da ikamet ediyorum kpss den 65 aldım, bilgisayar sertitifikm var ve sizinle çalışmak istiyorum bana yardımcı olursanız sevinirim.

 8. sedat26 Aralık 2012 at 18:21Yanıtla

  ben bitliste ikamet edıyorum kpss den 59 puan aldım ehlıyetım var bilgiseyar sertıfıkam var kalorıfer belgem dogal gaz sertıfıkası var işe ihtiyacım var tşk ler

 9. gülşah22 Aralık 2012 at 02:50Yanıtla

  adım gülşah kpss den 67 aldım önlisans muhasebe mezunuyum ayrıyetten açıköğretmden 4 yıllık kamu yönetimi okuyorum. Sizinle çalışmak isterim

  • alican23 Aralık 2012 at 17:21Yanıtla

   devlette çalışmak için sizinle çalışmak istiyorum beni arayın demekle olmuyo, neyin kafasını yaşıyosun

 10. fatma sönmez13 Aralık 2012 at 13:11Yanıtla

  Ben samsundan Fatma lise mezunuyum. Kpss’den 65 aldım. Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Ön Muhasebe ve Tıbbi Sekreterlik sertifikalarım var. acil işe ihtiyacım var. Sizinle çalışmak isterim…

 11. pınar07 Aralık 2012 at 20:07Yanıtla

  ben adalet mezunuyum kppss den 69 aldım bilgisayar grafik ve ingilizce sertifikam var bir de ehlıyetim var teşekkürler ben pınar

 12. arife özdemir07 Aralık 2012 at 13:35Yanıtla

  slm ankarada yaşıyorum.kpssden 70 aldım sizinle çalışmayı çok istiyorum çalışmaya ihtiyacım var

 13. ERDAL KURUÇAY07 Aralık 2012 at 11:08Yanıtla

  SLM SIVAS TA IKAMAT ETMEKTEYIM KPSSDEN 55 PUAN ALDIM BIR DEVLET ISI ARIYORUM ELEKTRIK BOLUMU MEZUNUYUM ELEKTRIK TEKNISYENI ARAYANLART LUTFEN BANA DONSUN

 14. azize01 Aralık 2012 at 19:31Yanıtla

  Öğrencıyım Ticaret Meslek Lisesi mezunuyum KPSS den 72 aldım.Sizinle çalışmayı çok istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler.

 15. Burcu yıldız01 Aralık 2012 at 09:20Yanıtla

  Ben universıteye hazrlanıyorum kpss den 80 18 yasndam kayserı de yasıyorum devlet ısı ıstıyorum

 16. arif özkoz30 Kasım 2012 at 21:18Yanıtla

  2 yıllık büro yönetimi ve sekreterlik ve 4 yıllık işletme mezunuyum.hyırlısıyla iş arıyorum

 17. arif özkoz30 Kasım 2012 at 21:17Yanıtla

  2 yıllık büro yönetimi ve sekreterlik -4 yıllık işletme mezunuyum.hayırlısıyla bir iş arıyorum

 18. şükrü25 Kasım 2012 at 18:07Yanıtla

  afyonkarahisarda oturuyorum meslek lisesi motor bölümü mezunuyum kpss den 60 aldım devlet işi arıyorum

 19. ayşegül25 Kasım 2012 at 13:37Yanıtla

  bu işte çalışmak isyiyorum lütfen beni dikkate alın.1976 doğumluyum.kpss puanım 61 buçuk

  • rana güneş29 Kasım 2012 at 14:44Yanıtla

   bulursanız banada haber verin bende devlet işi arıyorum bi işletme fakültesini bide inşaat teknikerliğini bitirdim kpssden 77 aldım işsizim 27 yaşındayım bilgisayar sertifikam da var ama işsizim bigisi olan varsa alımnırsa bizede yazsın nasıl işe girdiğini bende iş arıyorum
   bıktım artık ölmek istiyorum
   i

 20. azize25 Kasım 2012 at 13:36Yanıtla

  slm kpss den 72 aldım bılgısayar sertıfıkam var sıvasta ıkamet edıyorum sızınle çalısmak ıstıyorm teşekkurlr

Yorum yapın!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Kategoriler

Content Protection by DMCA.com

Bu İçeriği Paylaş, Herkes Faydalansın!