İşkur

İşkur AnaSayfa İşkur

Kurun Kursu Hocası ve İmam Alımı Diyanet 2012 Başvuru

Kurun Kursu Hocası ve İmam Alımı Diyanet 2012 Başvuru

Kurun Kursu Hocası ve İmam Alımı Diyanet 2012 Başvuru

,Diyanet İşleri Başkanlığı terör suçuna karışmamış ve görev almak istediği ilde ikamet edenler arasından 200 Kur’an Kursu öğreticisi ve 800 İmam hatip alacak… 26.03.2012 – 09.04.2012 tarihleri arasında görev alınmak istenen il müdürlüğüne başvurulmalıdır.Aşağıda ilanın detaylarına bakabilirsiniz.

 

D U Y U R U

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 16 ncı maddesi gereğince ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde çalıştırılmak üzere aşağıda sınıfı, unvanı ve adedi belirtilen 1000 adet vizeli sözleşmeli kadroya mesleki uygulamalı sınavla Kur’an kursu öğreticisi ve imam hatip alınacaktır.

I- Atama Yapılacak Kadroların Sınıf, Unvan ve Adedi

SIRA SINIFI UNVANI ADEDİ
1 D.H.S Kur’an Kursu Öğreticisi 200
2 D.H.S İmam Hatip 800

II- Sınava Başvuracak Adaylarda Aranan Şartlar

1. Türk Vatandaşı olmak.

2. Müracaat bitiş tarihi itibari ile 30(otuz) yaşınıtamamlamış olmak.

3. En az ilkokul mezunu olmak.

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Terör suçuna karışmamış olmak.

7. İmam hatipler için erkek olmak.

8. Askerlikle ilgisi bulunmamak.

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

10. Kur’an kursu öğreticiliği veya imam hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak herhangi bir kurumda çalışıyor olmamak.

12. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde zikredilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

13. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) emekli aylığı almamak.

14. Yurtiçinden müracaat eden adaylar için görev almak istediği ilde ikamet ediyor olmak.

15. 653 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği 17.09.2011 tarihinden önce geleneksel usullere göre dini öğrenim gördüğüne dair belgeyesahip olmak.

III- Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar

A- Başvuru İşlemleri

1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 26.03.2012-09.04.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar “IV- Başvuru İçin Gerekli Belgeler” başlığında istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri şehrin İl Müftülüğüne, yurtdışından sınava müracaat edenler ise İstanbul İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2. İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar, adaylardan istenen belgeleri inceleyerek yukarıdaki şartları taşıyan adayların başvurularını Başkanlığımız internet sayfasında bulunan programdaki e-başvuru formunu doldurarak sisteme kaydedeceklerdir.

3. İl Müftülükleri,müracaat esnasında adaylar tarafından asılları ibraz edilmesi gereken belgelerden;

· Sabıka kaydının, emekli aylığı almadığına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak herhangi bir kurumda çalışıyor olmadığına dair SGK’dan alınan belgenin, yerleşim yeri belgesinin (ikametgâh), sağlıkla ilgili yazılı beyanın ve varsa adayın fahri din görevlisi olarak görev yaptığına dair belgenin asıllarını,

· Kimlik belgesinin,dini öğrenimi gösterir belgenin aslının,hafızlık belgesinin ve askerlik durumu ile ilgili istenen belgenin müftülükçe onaylanmış suretlerini,

Müftülükte aday adına açtıkları dosyada muhafaza edeceklerdir.

4. Başvuru esnasında, eksik belge getirenlerin ve istenen belgeleri yetkili memurlara ibraz etmeyenlerin müracaat işlemi yapılmayacaktır.

5. Başvurunun kaydedilmesi işleminden sonra, e-başvuru formundan iki nüsha yazdırılarak formun her iki nüshasıyetkili memur ve aday tarafından (adı, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanarak tarih sayı verilecek ve formun bir nüshası diğer evraklarla birlikte aday adına müftülükte açılan dosyada muhafaza edilecek, diğer nüshası ise adaya verilecektir.

6. Başvurunun kaydedilmesinden sonra, hangi nedenle olursa olsun adayın başvuru bilgilerinde kayıt değişikliği yapılmayacak ve bu konuda adaylardan gelen taleplere cevap verilmeyecektir.

7. İl Müftülükleri aracılığı ile yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 09.04.2012 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

B- Sınav İşlemleri

1. Sınava çağrılacak adayların sınav tarihi ve yerleri, sınava müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından ileri bir tarihte adaylara duyurulacaktır.

Etiketler: , , , , ,


3 Yorum

  1. melek24 Haziran 2012 at 19:40Yanıtla

    4+4+4 eğitim sisteminde KURAN-I KERİM ÖĞRETMENLERİ siyer dersine de baş örtü ile girebilirler mi baş açması zorunlu mu…bilenler yardımcı olabilirse sevinirim.

  2. ERKAN KÖKCÜ21 Haziran 2012 at 15:45Yanıtla

    özürlü kardeşlerim bol kuran okuyalım

  3. medi17 Nisan 2012 at 02:43Yanıtla

    Kurun Kursu Hocası ve siz bunu kasten mi başlık atmışsınız yüce kitabımızın adını yazarken daha dikkatli olmanızı istiyoruz

Yorum yapın!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Kategoriler

Content Protection by DMCA.com

Bu İçeriği Paylaş, Herkes Faydalansın!