İşkur

İşkur AnaSayfa Memur Alımı

Baş Orman Muhafaza Memurları yeniden geliyor

orman bakanligi 1064 personel alacak 1 Baş Orman Muhafaza Memurları yeniden geliyorOrman Kanunu üzerinde değişiklikler yapılıyor. Bakanlar Kurulu, Orman Kanunu üzerinde değişiklikler yaparak tasarıyı görüşülmek üzere Meclise sevk etti. Yeni tasarıya göre yeniden Orman muhafaza memurları alınacak. Sözlü ve uygulamalı sınavla alınacak olan Baş Orman Muhafaza memurları ormanların korunması, bakımı ile ilgili görevleri üstlenecekler. Orman Kanunu Tasarının üzerinde değişiklikler yapılan 28. maddesi şu şekildedir:

MADDE 28- 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 1- Orman muhafaza memuru olarak atanacaklar; ilgili mevzuatı uyarınca yapılan merkezi sınav sonucuna göre, atanacak kadro sayısının dört katma kadar çağrılacak adaylar arasından sınav komisyonlarınca yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre belirlenir. Orman muhafaza memurları, Genel Müdürlüğe verilen görevlerin etkin, ekonomik, verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla ekipler halinde çalıştırılabilir. Ekiplerde işlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi amacıyla orman muhafaza memurlarından en az on yıl görev yapmış ve Genel Müdürlükçe belirlenen niteliklere sahip olanlardan birisi birim amiri tarafından Baş Orman Muhafaza Memuru olarak görevlendirilebilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe düzenlenir.”

Orman Kanunu Tasarısı

Maddenin açıklaması

- Tasarı ile en az 10 yıl görev yapanlar arasında, OGM tarafından seçilecekler, Baş Orman Muhafaza Memuru olarak görevlendirilebilecek.

- Baş Orman Muhafaza Memuru olarak görevlendirilenler ekiplerde işlerin düzenlenmesinden sorumlu olacak.

- Baş Orman Muhafaza Memurluğu bir kadro olarak getirilmemektedir. Burada bir görevlendirme yapılmaktadır, işlerin yürütülmesi için… Bu nedenle Baş Orman Muhafaza Memuru olarak görevlendirilenlere, bu görevin mali bir getirisi tasarıda öngörülmemiştir.

  • 2014 orman muhafaza memuru alımı

Etiketler: , , ,


Yorum yapın!

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Kategoriler

Content Protection by DMCA.com